OPŠTI USLOVI

Vozilom u najmu mogu upravljati samo osobe starije od 21 godinu, koje posjeduju važeću vozačku dozvolu najmanje dvije godine.

Minimalni vremenski najam vozila je 1 dan (24h)

Dozvoljeno prekoračenje je 1 sat, nakon čega se obračunava dodatni dan najma.

U slučaju da želi produžiti najam Korisnik će tražiti saglasnost Destination rent a car-a minimalno 24h unaprijed

Vozilo u najmu se ne smije koristiti za :

Vozilo ne smije koristiti osoba koja je sklopila ugovor sa lažnim dokumentima ili osoba pod dejstvom alkohola, narkotika ili nekih drugih opojnih sredstava.

U slučaju kvara na vozilu Korisnik je dužan obavjestiti Destination rent a car, te tražiti saglasnost za popravak ili zamjenu dijelova u ovlaštenom servisu.

Korisnik je odgovoran za štete na vozilu u toku najma koje izazove nepravilnim korištenjem (korištenje vozila van puta ili sl.)

Korisnik je dužan da zaključava vozilo kada ga ne koristi, ključeve i dokumente od vozila je obavezan da drži kod sebe.

Za vrijeme trajanja najma, Korisnik će snositi troškove goriva, parkiranja, garažiranja, kazni za prekršaju u saobraćaju i druge troškove koji nisu redovni.

Vozilo za najam je osigurano kod osiguravajuće kuće sa kojom Destination rent a car surađuje.

Sva vozila su osigurana od odgovornisti za štetu prouzrokovanu trećem licu

Plaćanje je omogućeno gotovinom ili bankovnom katicom

U cijenu vozila je uključena neograničena kilometraža

Obavezno je vratiti vozilo uredno i sa punim rezervoarom kako je i preuzeto.